n.p. Baťa - grafy a tabulky -průměrná týdenní mzda dělnická